Vester Aaby Sangforening

Vester Aaby Sangforening

blev startet i 1868 og havde en stor tilslutning igennem de mange år, ikke mindst på grund af lærer Peder Mortensen, der var lærer på Vester Aaby skole fra 1898 til 1941. Fra arkivet et avisfoto med tekst under, der her er gengivet af nogle af de første sangere i foreningen.

Der har været spillet mange store syngestykker opført som dilettant med megen publikums tilslutning hver gang.

I 1950- og 1960-erne, da alle skulle være udearbejdende, blev der mindre tid til forenings aktiviteter. Sangforeningens herrekor fik også mindre tilslutning. Man gik over til blandet kor i nogle år. Yngre kræfter skulle også erstatte de, der ikke var mere.

Laura Hansen var én af sangerne. Hun var også i mange år i bestyrelsen for foreningen her. Måske var det årsagen til, at alt materiale fra sangforening fik til huse i et særskilt skab på arkivet.

Her i marts måned bestemte bestyrelsen helt at nedlægge foreningen og overdrage os alt, hvad de havde.

Det være sig noder, protokoller, flag og bankbog.

Der er truffet aftale om, at hvis sangforeningen igen skulle opstå, står noder og andet til rådighed igen.

Fra arkivet et avisfoto med tekst under, der her er gengivet af nogle af de første sangere i foreningen.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.