Vester Aabys håndværkere og forretninger fra marts 1950

Fortalt af Gerda Nielsen

Som i mange andre landsbyer, var her på det tidspunkt mange handlende, mange forretninger og andre erhverv. På arkivet – og som  gengivet her – har vi et program fra sangforeningens dilettantforestilling, der fortæller en del, når man “nærlæser” det.

Når man så ser dette program fra 1950, så husker man de handlende i byen. Man kunne f.eks. blive barberet for 15 ører. Der var speciel forretning for alle ting. Man behøvede ikke at tage til Faaborg eller Svendborg. Man fik stort set sit daglige behov dækket i Vester Aaby.

29 annoncører har deres navne i dette program.
Men der er flere handlende eller håndværkere end dem, der ønskede at støtte sangforeningen i forbindelse med deres årlige dilettant.

Der var f. eks. 3 skomagere på min vej til skole dengang.  De havde åbenbart ikke villet give penge til at få optaget en annonce i programmet.
Det er ellers ret imponerende, at der kunne leve 3 skomagere i sådan en landsby.
De boede på nuværende adresser:
Præstegårdsvej 2
Strandvejen 5
Strandvejen 79

Der har været nogle personer, sikkert fra sangforeningen, der har været rundt og ”solgt” disse annoncer.
Når man så ser på personlisten over de aktive i dette program, er det kendte navne, der sikkert har brugt mange timer på at lære hver deres rolle til dilettant forestillingen.

Der er heller ingen tvivl om, at de også havde hygget sig med deres prøve aftener.
23 navne er trykt i programmet, men der har sikker også været nogle hjælpere i kulisserne.
Hele formålet med sådan en forestilling var selvfølgelig at få nogle penge i kassen til foreningen.
De gamle protokoller viser også, at der altid kom mange mennesker til sangforeningens forskellige arrangementer.
200 eller 250 personer, var ikke uhørt til sådan en forestilling.
Tiden for programmet her – marts 1950 – må man dertil sige, at det var før fjernsynets tid.

Folk var sikkert mere interesseret i at mødes til forskellige ting uden for hjemmet om aftenen som afveksling af dagligdagen. Når husmoderen gik derhjemme hver dag, var der her en mulighed og en lyst til også at se andre mennesker end lige sine egne børn.

Om vinteren var der mange ting, man kunne gå til.
Der var mange foreninger, der kunne ”leve” dengang.
Der var selvfølgelig sangforeningen, der både havde blandet kor og rent herrekor, Det optog een aften om ugen normalt.
Der kunne f. eks. også være en ugentlig aften med højtlæsning af forskellige bøger.
Der var en husflidsskole, hvor der var mange forskellige aktiviteter. F. eks. kunne man lære at flette kurve.
Der var sy kursus for damerne. Her kunne man lære at tegne mønstre til det, man ønskede at sy. De fleste mødre syede selv sit eget tøj og også børnenes tøj. Om ikke andet, så skulle der syes om til de mindre børn.

Det var ikke let at købe alt, hvad man evt. ønskede sig. Der var stadig efter krigen mangel på mange ting her 5 år efter.