Stednavne i Vester Aaby fra 1790

For 230 år siden – før udflytningen af gårdene var startet – så Vester Aaby noget anderledes ud, end det vi kender i dag.
Rundt om i byen er der stadig en rest af navne på husene. Hjørnet, Guldbjerg, Home, Vesta, Birkely og Rolighed.
Nogle er måske malet over, men de har været der.

22. Holmegaard                           a. Bysmedie
23. Guldbjerggaard                     b. Præstegård indtil 1844
24. Nordmarksgaard                   c. Skole opført 1891
25. Helenehøj                                d. Stævneplads
26. Godthaab                                e. Skole indtil 1800
27. Skovgaard                                f. Gadekær
28. Bøgebjerggaard                    g. Pilegaard

Herefter følger nogle stednavne i alfabetisk rækkefølge hentet fra en trapbog om fynske landsbyer.
I bunden er stednavnene listet med det nuværende gadenavn og gadenummer:

Aaby, Vester. i 1304 Aby, o 1420 Oby, i 1571 Ovbye, i 1844 Vesteraabye, Navnet Aabye skyldes beliggenheden ved Hundstrup Aa. Tilføjelsen Vester– stiller byen i modsætning til Øster– og Nørre Aaby.
Aamark gårde og huse, postadr.1952 Aamark.
Bondegaard fra 1844.
Bondenspris i 1844 Bondenspriis, gården er navngivet fra Brahetrolleborg, hvorunder den har hørt. Bondenspris og Mageløs hedder nu Krøllegaard.
Bremen fra 1844 de fire huse i Pejrup med tyske købstadsnavne; Hamborg, Lybech, Nyrnberg og Bremen er navngivet fra Brahetrolleborg.
Bremerhus i 1783 Bremer Huus og også nedenfor nævnte er navnet måske forledet af en busknavn bremer udviklet af brombær.
Bremerstente eller Bremerstentehus fra før 1864.
Brændegaard Brennegaard fra 1498 brænna er ”afbrændt område.
Ditlevslyst tidl. Geldebrede fik efter ombygning 1809 sit nuværende navn rimeligvis efter ejeren af Brahetrolleborg Ditlevs Chr. Ernst Reventlow.
Fjællebroen i 1867 Fjælebro nævnt som landgangssted ved Nakkebølle fjord.
Flidsløn gården har tilhørt Brahetrolleborg.
Frederiksberg Således kaldes foruden gården en 4-5 huse langs banen. I det første af disse boede tidl. Frederik ”hjulmand” (i 1952). Navnet kan sammenlignes med Frederiksberg i København.
Geldebrede    Giellebrede, Gaialdebrendegaard,, Gialdebrede, mange måder at skrive det på fra 1498 og til 1809. Siden Ditlevslyst.
Godthaab har hørt under Brahetrolleborg under Agerpris.
Guldbjerggaard efter banken Guldbjergstykke. Det antages at sigte til gule blomster eller til et stattesagn. En tredje mulighed er, at jordens frugtbarhed har givet anledning til navnet.
Hamborg se ovenfor under Bremen
Hestehave i 1682 Heste Haufur Schifte, i 1867 Hestehave huse nordvest for Fjællebroen
Højbo, Nørre og Sønder før 1844 Høiboe har hørt under Brahetrolleborg
Kragegaard i 1688 Kragerupgaard, forleddet er fuglenavnet krage ”kragetræ”
Lejgaard  i 1593 Laigord se under Lajholm
Lejholm i 1600 Leiholm, i 1682 Leye Holm Leyeholm Gaard., navn på Pilegaard i 17årh. Forleddet ”hvilende, udyrket jord” (kalkar under lei(d)), fynsk lej ”græsjord, når jorden er ”lagt ud” med græs”, bliver den kaldt lej, når den har ligget et års tid eller mere.”
Lindevad Mølle i 1534 Lindevods Mølle, i 1610 Lindewads Mølle, trænavnet Lind og vad er ”vadested”.
Lundehuse i 1782 Lundhuus, efter 1900 Lundely syd for Pejrup.
Lybech se under Bremen.
Lykkensprøve i 1867 Lykkensprøve.
Mageløs i 1844 Mageløs og Bondenspris er sammenlagt til nuværende Krøllgaard under Agerspris Brahetrolleborg.
Mexico i 1844 Mexico, Paris og Surinam er huse i Vester Aaby.
Munkebro i 1786 Munke agre og har vel tilhørt klosteret i Faaborg.
Munkegaard i 1682 Munchegaards Schifte
Nyrnberg se ovenfor ved Bremen
Ovenore i 1667 Offer Ore, omtales som en gård ved Aaby hørende til skolemester-embedet i Faaborg.
Paris se ovenfor under Mexico.
Pejrup har skiftet navn mange gange tidligere. i 1327 Pertorp, i 1504 Peroppe, i 1512 Peiiroppe, i 1688  Pegerup, i 1844 Peirup
Pejruplund i 1782 Lunde Haver, lå ved Pejrup Station.
Pilegaard kaldet i 17.årh. også Lej(e)holm se ovenfor.
Pottemagerhus postadr 1921 Pottemagerhus nær ved Hundstrup Aa syd for Vester Aaby.
Skadegaaarden  ikke udflyttet, i 1764 brændte gården , en omrejsendes hævnakt.
Skovhus lå ved Fredskoven.
Skyttehus vistnok nuværende Bremerhus
Stenbogaard i 1844 Steenboe, gården har hørt under Brahetrolleborg under Agerpris
Stenhuset i 1668 Steenhuset et afbrændt byggested som formodentlig lå øst for Brændegaard og blev ødelagt i svenskekrigen.
Surinam se ovenfor under Mexico.
Teglværkshus i 1844 omtalt Teglværkshus øst for Holstenshus.
Torp i 1750 Torp, skoven Torpeløkke i 1682 Taarup Lyche, syd for Brændegaard har navn efter landsbyen. En lokalitet nord for Brændegaard hed Torpe Gadekjær, hvor der har vokset påskeliljer, hvilket må anses for et vidnesbyrd om tidligere bebyggelse. En lokalitet kaldet endnu paaskeliliekrog.
Valhalla i 1844 Valhalla, gården som nu hedder Skovgaard har hørt under Brahetrolleborg.
Vigsgaard  i 1654 Niels Krabbes skøde til Nakkebølle, i 1690 Viigs Gaard. Den blev nedlagt mellem 1690 og 1773. Den har rimeligvis ligget på Uglehøjsmarken nord for Vester Aaby, hvor en lokalitet i 1690 kaldes Vigs Jord paa Vingen eller Vigs Lykke. Navnets oprindelse tvivlsom.
Voldbjerg nævnt i 1229 Wordburgh. Et skrift fra 1650-60 står efter dokumentets ordlyd: Versus australem plagam in qua sunt tria hec castra sita, Swineborgh, Wordburgh, Foburgh (Svendborg, Voldbjerg og Faaborg) Voldbjerg har ligget umiddelbart vest for Fjællebroen, hvor man har fundet forskellige munkestensbrokker.
Se ”V. Aaby bogen” udgivet i 1999.
Øksnehaven i 1682 Oxe Haffve , i 1844 Oxenhauge. Oksne stammer fra ordet Okse.

Alfabetisk rækkefølge med nuværende adresser.

Vester Aaby— landsbyen.Aamark— Strandvejen
Bondegaard— Frederiksbergvej Bondenspris— Krøllegårdsvej 10
Bremen— Gård i Pejrup Bremerhus— Brændegårdsvej 23
Bremerstente— Faurshøjvej Bondegaard— Brændegårdsvej
Ditlevslyst— Faurshøjvej 55 Fjællebroen— v/ Nakkebølle fjord
Flidsløn— Faurshøjvej 34 Frederiksberg— Frederiksbergvej 21-29
Gjeldebrede— Faurshøjvej 55 Godthaab— Sølvbjergvej 29
Guldbjerggaard— Guldbjergvej 3 Hamburg— Gård i Pejrup
Hestehave— Nordvest for Fjællebroen Højbo Sønder— Guldbjergvej 2
Højbo Nørre— Faurshøjvej 42 Kragegaard— Faurshøjvej 48
Lejgaard, Lejholm— Svendborgvej 452 Lindevad Mølle— Pottemagervej 17
Lundehuse— Frederiksbergvej 10 Lybech— Gård i Pejrup
Lykkensprøve— Rolighedsvej 25 Mageløs— Krøllegårdsvej 10
Mexico— Rolighedsvej 20 Munkebro— Strandvejen 16
Munkeegaard— Munkegårdsvej 4 Nyrnberg— Pejrupvej 9
Overore— V. Aaby skole Paris— Hus i V. Aaby?
Pejrup— Landsbyen Pejruplunde— Frederiksbergvej 8?
Pilegaard— Svendborgvej 452 Pottemagerhus— Pottemagervej u/nr.
Skadegaarden— Strandvejen 6 Skovhus— Skovgårdsvej 10
Skyttehus— Guldbjergvej 5 Stenbogaard— Faurshøjvej 37
Stenhuset— Øst for Brændegaard Surinum— Svendborgvej 423
Teglværkhus— Faurshøjvej 52 Torp— Tidl. landsby i skoven SØ for Brændegård
Valhalla— Nyhavevej 14 Vigsgaard— Nedlagt fra Uglehøjsmark
Voldbjerg— Strandvejen 147 Øksnehaven— Område nord for Pejrup

Nyere navne på gårde og huse, hovedsagelig yngre end 1900, med nuværende adresser.

Scroll til toppen