Vejændring gennem byen

9. Fortælling – Vejændring gennem Vester Aaby 1935

En natursten markerede med påskriften 1935
indvielsen og afslutningen på projektet.

Kort fra 1880-1890

Landsbyen Vester Aaby har, som så mange andre landsbyer, ligget i 1800- tallet samlet i en klump. 
Det var stråtækkede huse med et lille stykke jord omkring en såkaldt tofte.
Jorden til hver enkelt gård eller husmandssted lå udenfor landsbyen med hver sit eget areal.

I 1830-erne blev det pålagt ved lov, at gårdene skulle udflyttes. Her i byen blev i alt 27 gårde udflyttet. Der var stadig huse uden jord til, hvor beboerne hovedsagelig arbejdede på gårdene.

Der boede tillige mange små selvstændige håndværkere.  
Smede, karetmagere, tømrere, skomagere, malere, elektrikere, bagere og købmænd.

Vejen fra Svendborg og mod Faaborg vestpå snoede sig igennem landsbyen. Transporten var dengang med heste og vogne. I begyndelsen af 1900 tallet dukkede den første bil op. Trafikken udviklede sig og den snoede vej var efterhånden blevet lidt for besværligt. Der måtte tænkes både fra vejdirektoratet og fra kommunens side med en mere lige vej.

Det ville gå ud over mange personers jord på denne strækning fra husene lige vest for herregården ”Pilegaard” og til midt i byen, hvor landevejen hidtil havde gået langs en del af kirkegårds stensætningen og lidt længere frem, hvor vejen drejede først skarpt til højre og 100 meter længere frem skarpt til venstre på vej imod Faaborg.

Gammel gård revet ned – billede 1925

Huset på nuværende adresse Svendborgvej 444 fik halveret sin forhave.

Den gamle 4-længede stråtækkede gård, der lå på nuværende adresse Svendborgvej 440 blev helt nedrevet og der blev opført et nyt husmandssted lidt syd fra den nye vej på ejerens egen jord.

Lidt længere fremme blev udkørslen fra Faurshøjvej flyttet, så det næsten blev en korsvej med Pottemagervej på sydsiden af landevejen. Det gamle hus i daglig tale Viggerslevs hus blev revet ned.

Kommunen modtog fra amtet 5.000 kr. for at udføre dette arbejde. Timelønnen blev dengang forhøjet med 30 øre om dagen.

Viggerslevs hus

Samtidig bestemte kommunen at lukke den gennemgående vej bag om brugsen, der senere fik navnet Rolighedsvej, så vejen udmundede kun til Faurshøjvej fremover.

Huset nuværende adresse Svendborgvej 415 og noget af kirkegårds stensætningen var 2 faste punkter, som der ikke kunne ændres på.

Ved at nedrive et husmandssted og opføre huset på ejerens jord længere mod nord, samt ofring af flere husejeres haver, kunne vejen føres lige igennem til vejen igen imod Faaborg.

Så undgik man de hidtidige 2 skarpe sving.

Det var et stort projekt, der her blev udført. Den lige vej blev taget i brug et stykke tid før den officielle indvielse fandt sted. Det blev markeret med en stor sten hvor årstallet 1935 blev indhugget.

Ved et gennemgribende vejarbejde med cykelsti i begge vejbaner igennem hele landsbyen i året 2013, blev stenen flyttet til sin nuværende plads i forbindelse med, at der blev en parkeringsplads overfor kirken.

Den mulighed opstod da huset, hvor Faaborg-Sparekasse og Lånekasse boede på adressen Svendborgvej 430 blev udsat for eksplosion og ødelagt i forbindelse med et røveri i 2011.

Vester Aaby Sogns
Folkemindesamling

Præstegaardsvej 12
Vester Aaby 5600 Faaborg

Luftfotos på siderne: DANMARK SET FRA LUFTEN
Webmaster & layout Mogens Lysholt 53 80 55 66

Åbningstider:
Første lørdag i måneden kl. 10 -12.
fra september til juni
Derudover kan bestyrelsen kontaktes pr. telefon
Vi kan også kontaktes fra “Kontakt”
eller mail: vaarkiv@gmail.com