Brugsen 1958

Hvad der sker i dag, er historie i morgen...

NYT! Fortælling om Vester Aaby Sogneråds første 100 år

I et avisklip fra 1942, i anledning af Vester Aaby Sogneråds 100 års jubilæum, gengives her med den tids skrivemåde en artikel, skrevet af sognearkivar Kristian Møller Korinth.

Han havde tidligere hjulpet Vester Aaby sogneråd med at holde styr på de mange papirer i et sognearkiv og også hjulpet mange andre sogne i området i 1920-erne og 1930-erne.

Gå til fortælling.

Vester Aaby Sogns Sogneråd fra 1942

Årets STAVN 2022 er udkommet

Nyeste af Svenåge
Tommerups film

Ny bog om genforeningen

Søg på arkiv.dk
Alt er inddelt i 10 kategorier

Fortællinger
– om dengang.

Årets STAVN 2022 er udkommet og kan købes i arkivet. Pris: 100,- kr.

Stavn udgives i samarbejde med arkiverne i den gamle Faaborg kommune.

Hvert arkiv bidrager med en artikel, og i år handler artiklen herfra om Vester Aaby Andelsmejeri fra 1888 til 1959

Søg på arkiv.dk

Klik her for at åbne arkiv.dk

Under fanen “Fortællinger” bringer vi nogle historier fortalt af en lokal – om dengang.
Se de første 9 historier under Fortællinger

 1.  fortælling:   Tilbageblik på Vester Aabys håndværkere fra 1953 .
 2. fortælling:   Erindring fra besættelsen
 3. fortælling:   Tilbageblik på Pejrups handlende og håndværkere fra 1945-60
 4. fortælling:   Barndomsminder fra Præstegårdsvej 5
 5. fortælling:   Stednavne i Vester Aaby fra 1790
 6. fortælling:   Mary Bager Pedersen
 7. fortælling:   Jøder i Vester Aaby og Aastrup under besættelsen
 8fortælling  Damas – Jens Nielsens Maskinfabrik
 9. fortælling:   Vejændring gennem byen 1935
10. fortælling:    Vester Aaby Brugsforening

GENFORENINGEN

I forbindelse med 100års jubilæet for genforeningen,
udkom bogen Genforeningen set fra Fyn, som kan købes hos os.

Bogen indeholder 12 artikler som kommer godt rundt om temaerne krigen i 1864, adskillelsen og genforeningen.
Der er bl.a. en artikel om en Vester Aaby-bondedrengs liv og deltagelse i 2. Slesvigske Krig.
Derudover er der forord af museumsdirektør Peter Thor Andersen.

Bogen koster 95 kr. og kan, som nævnt købes i vores arkiv i Abildhuset

Nyeste af Svenåge Tommerups film

Nedrivning af Dyrlægeboligen
Indvielse af legeredskaber Præstegaardsvej
Multibane på sportspladsen
Opsætning af tur-skilte
Indvielse af tur-skilte
Lægning af blomsterløg
Kirkeskibet renoveret
Bierfest
Skaterbane ved sportspladsen
Helle Aagaard’s have på Sydfyn
Strandvejen 26 Vester Aaby
Rhododendron ved Brahetrolleborg
Glimt fra Vester Aaby

Spilletid: 1:13 time

DVD nr. 11  sælges for 75 kr.

Scroll til toppen