Arkivets historie

Købmand Lind 1950

Arkivets arbejde gennem årene.

Alle de små sogne omkring Faaborg blev til Faaborg Kommune fra den 01-04-1970. Derfor var der rundt omkring nogle initiativrige personer, der fik lavet en lokalhistorisk forening eller en folkemindesamling. Det var netop for at bevare gamle papirer og historier fortsat i de små sogne. Vester Aaby var ét af arkiverne. En person fra kommunen sammenkaldte 2 personer fra hvert sogn til en foreløbig orientering.

Her fra Vester Aaby mødte Bent Søkilde og Arne Rasmussen. På vej hjem fra mødet, har Arne fortalt, ønskede Bent Søkilde alligevel ikke at være med, så Arne stod alene tilbage.

Han fik imidlertid opbakning fra andre her fra sognet og fik oprettet vores forening her.

Der blev i alt i 1970-erne oprettet 11 lokalhistoriske foreninger. Faaborg Byhistorisk Arkiv var allerede startet i 1937 med Hans Brandt som foregangsmand.

Der var fremstillet et dokument i 3 eksemplarer i a4-format, hvor man skrev de ting ned, man modtog fra giverne. Skrivemaskinen kunne trykke igennem alle lagene og derved fremkom en samlet fortegnelse over det indleverede, og hvem man fik det fra.

Han inddelte det indkomne materiale i 3 grupper, der blev nedskrevet på kartotekskort. Enten som personarkiv, som typografi det var matrikelkort og lignende eller som saglig, der bestod af handel og erhverv. Dette system var også den første registrering her på vort arkiv.

I 1984 ansatte kommunen Margit Clausen, der skulle registrere den efterhånden store mængde, der var blevet indsamlet i de første 10 år. Den første bestyrelse havde ingen erfaring eller mulighed for at håndtere materialet korrekt. Hun fik sat det hele i system, så alt var registreret ved hendes hjælp pr. 31-12-1984. Hun underskrev sig som MC.

Men der kom stadig ret store mængder arkivalier og billeder ind i de følgende år i 1980-erne og i 1990-erne.

I 2000 kom Gerda Nielsen ind i bestyrelsen. I det efterår var der 4 fra bestyrelsen på kursus i registrering i et helt nyt system.

Sammenslutningen af Lokalhistoriske Forening, en landsdækkende forening for arkiverforkortet til SLA havde fremstillet nogle standardformularer, der skulle forenkle registreringen. Man kunne bruge en kuglepen og man kunne skrive tingene på en skrivemaskine. Derefter bestemte arkivleder Dorthe Madsen, der havde været arkivleder siden 1987, at der fra 2001 skulle registreres i dette nye system. Hun rejste fra egnen i 2003. En helt ny bestyrelse i 2004 fortsatte arbejdet. Der var indkøbt en kopimaskine og bestyrelsen brugte mange timer med at få alt det behandlet, der havde ligget uberørt i op til flere år, uden at det var registreret.

SLA udbyggede i 1990-erne et computerstyret program kaldet Arkibas. Det var standard formularerne, der var sat ind i et pc program. Det blev i 2000-erne forbedret til Arkibas 2-3-4. Een var på 2 kurser i Vejle på hovedkontoret om dette Arkibas 4 system. 01-10-2012 fik arkivet programmet installeret på pc. Det var gratis, da kommunen havde betalt for licensen til programmet til alle arkiver i kommunen.

Nu var det ”bare” at indtaste alle dataer fra de mange ringbind til Arkibas 4 programmet.

Der kunne det ses, hvad arbejdet med registrering fra 2004 af og fremover kom os til gavn.

Alt hvad vi havde på arkivet, var der sat et nr. på og lavet et register, der hurtigt kunne finde det nedpakkede materiale samt alle billederne. Vi skulle ikke fysisk have fat i arkivalierne igen.

Det seneste nye var fra 01-11-2014, da blev Arkibas 4 konverteret til Arkibas 5 og i de følgende måneder var der yderligere lagt en demo udgave ud til intern brug som en øvelse til os på arkiverne.  Der var en del begynderfejl, der skulle rettes i systemet.

Det var en forløber for hjemmesiden arkiv.dk, som gik i luften den 20-02-2015.
Efter omtalen i avisen blev det en bragende succes. Arkiv.dk blev set af flere tusinde personer bare inden for den første uge over hele landet. Nu kan alle med en pc søge i alle arkiver i hele landet, som er tilknyttet Arkibas 5 programmet.
Her i den gamle Faaborg Kommune er der et par arkiver, der ikke har Arkibas programmet endnu. Så der findes indtil videre ingenting fra dem. I Faaborg-Midtfyn Kommune er der også områder, der ikke kan søges i, da arkiverne der ikke ønskede at være med.

Ellers er der uanede muligheder for at f. eks. at finde sine aner, hvis andre har foræret det lokale arkiv noget materiale. Her i Vester Aaby er vi kommet ret langt med vores registrering, og der er mere på vej. Hvis der er en person, der er bedre vidende om noget af det, vi har skrevet herfra, vil vi gerne have en besked, så vi kan få rettet evt. fejl, eller tilføje flere oplysninger.

Det kan gøres ved at skrive til vores mail adr. vaarkiv@gmail.com
De originale arkivalier og fotos skal man fortsat på arkivet for at se.

I 14 år fra 2000 til 2013 har jeg leveret et lille medlemsblad og opkrævet kontingent på 25 kr. kontant pr. person for 1 år.

I 2014 og 2015 fordeltes arbejdet mellem alle 5 bestyrelses medlemmer.
Nye tider i 2016:  Nu blev medlemsbladet leveret pr. mail, og man kunne nu indbetale på konto eller via Mobil Pay. Der blev opfordret til, at også ægtefælden gerne måtte støtte foreningen, og det var der 29 personer, der gjorde og mange tak for det.

Her i 2017 vil vi fortsat gerne have alle ekstra medlemmer til at støtte os igen.
Man indbetaler 50 kr. for en husstand.

  Arkivleder og forfatter Gerda Nielsen

Scroll til toppen