Bøgebjergmessen

Foreningen deltog i “Bøgebjergmessen” den 8. marts,
med en stand der var godt besøgt.
Ved samme lejlighed blev der taget billeder,
af samtlige stande på messen.
Disse billeder vil blive gemt på arkivet.

Stand
På billedet ses Lena Frederiksen, Anders “Blik” Hansen, Gerda Nielsen og Villy Anneberg under opstilling af standen.