Tidligere indlæg

Strandvejen 1958

Rundvisning på Damas den 27/6 2019

Da Damas desværre i 2019 lukkede afdelingen i Vester Aaby, fik folkemindesamlingens medlemmer mulighed for en rundvisning på fabrikken.

Der var mødt ca. 50 medlemmer op, som fik en fin rundvisning, lidt historie, en masse anekdoter og efterfølgende blev trakteret med sandwich fra den lokale slagter.

Se flere billeder her

Generalforsamling 2019

Nyvalg til bestyrelsen:
Kirsten Moritzen, Vester Aaby og Lars Tornbjerg, Pejrup.
Velkommen til jer begge.

Samtidig en stor tak for indsatsen til Villy Anneberg og Martin Pedersen.
Martin har deltaget i bestyrelsen i ét år, mens Villy har været med i 12 år.Tornbjerg

Bøgebjergmessen 10-03-2019

Vores stand var godt besøgt hvor især de gamle klassebilleder, havde stor interesse.

Generalforsamling 2018

Så lykkedes det at få gennemført generalforsamlingen og få valgt en ny bestyrelse.
Tak til de fremmødte.
Også en stor tak til Anders Hansen og Peter Olsen for deres indsats i Folkemindesamlingen.

2017 - Medlemsbladet

Så er det nye medlemsblad udkommet.
Det bliver i øvrigt det sidste blad, der bliver udgivet.
Fremover kan nyheder, historier og andet findes her på hjemmesiden.

Link til alle udgivne medlemsblade

Luther udstilling 8-9. september 2017

I forbindelse med Kirkens Døgn d. 8 – 9. september 2017, havde vi en udstilling i Abildhuset med forskellige ting, billeder og  trykte udskrifter fra vores kirkes historie.
Gerda havde også sørget for kaffe til de besøgende.

Bøgebjergmessen  Søndag d. 5. marts 2017

Generalforsamling 2017

Årets generalforsamling er vel overstået d. 21. februar 2017 med ca. 20 fremmødte.

Ny til bestyrelsen blev valgt:
Niels Henning Larsen (januar)
og Peter Olsen.

Som suppleanter blev valgt:  Martin Pedersen (1. sup.)
og Gunnar Frederiksen (2. sup.)

Ud er gået: 
Lena Frederiksen
og Jørgen Gundertoft (januar)

Der skal lyder en stor tak til Lena Frederiksen for hendes 11 år i folkemindesamlingen.

Der blev bl.a. vedtaget, at vi fremover vil bruge byens info-skærme, hjemmesider og E-mail til meddelelser fra bestyrelsen – herunder indkaldelse til generalforsamling.   Det kan vi, da langt de fleste medlemmer i dag bruger E-mail. I den forbindelse vi snarrest udsende en test-mail for at sikre adressekartoteket er opdateret. De der ikke svarer tilbage vil blive kontaktet på anden vis.

Efter generalforsamlingen blev der vist  gamle luftfotos fra området.

Se referatet her

Indlæg i Bøgebladet 5-2016

Foto fra 1950: Fastelavnsoptog ved Brugsen Svend borg vej 419, forrest sprøjtehus, der blev garage for uddeleren.

Til orientering har den største tilgang af medlemmer i mange år været i året 2016. Der er hvert år næsten altid en naturlig afgang men alligevel er medlemstallet steget med 20 personer i forhold til året 2015. Mange tak for denne store opbakning.

Arkivet er igen i år med som deltagere på Bøgebjergmessen  i marts måned med en dobbeltstand.

På bestyrelsens vegne

Gerda Nielsen
Kasserer og arkivleder

Arbejdsdag på arkivet 15. september 2016

Indlæg i Bøgebladet 4-2016

Egebjerg Lokalhistorisk Forening 40 Aars jubilæum 2. oktober 2016

I anledning af Egebjerg Lokalhistorisk Forening 40 Aars jubilæum
var Gerda Nielsen og Jørgen Gundertofte til reception den 2. oktober 2016

Årsmøde i Vester Aaby  Sogns Folkemindesamling den 27. oktober 2015

Fællesmøde for Lokalhistoriske foreninger i den tidligere Faaborg Kommune

Lena Frederiksen byder velkommen
Jørgen Hansen th (Horne Lands Folkemindesamling) er dirigent

Kursus i Ringe 4. marts 2016

Jørgen Gundertofte og Anders Hansen på kursus i Ringe 

Vester Aaby Sogns
Folkemindesamling

Præstegaardsvej 12
Vester Aaby 5600 Faaborg

Luftfotos på siderne: DANMARK SET FRA LUFTEN
Webmaster & layout Mogens Lysholt 53 80 55 66

Åbningstider:
Første lørdag i måneden kl. 10 -12.
fra september til juni
Derudover kan bestyrelsen kontaktes pr. telefon
Vi kan også kontaktes fra “Kontakt”
eller mail: vaarkiv@gmail.com