Salg

Niels Rasmussen Søkilde bøger.
På arkivet har vi 4 udgaver af de genoptrykte Søkildebøger fra 1870-erne.

2000 Hillerslev og Østerhæsinge Sogne med Arreskov og Gjelskov   grøn    135 kr.

2001 Gamle og nye Minder om Brahetrolleborg og Omegn                  gul       150 kr.

2002 Holstenshus og Nakkebølle med tilliggende Sogne og Øer  1.    blå      160 kr.

2003 Holstenshus og Nakkebølle med tilliggende Sogne og Øer  2.    grå      160 kr.

Stavn
Der er Stavn tilbage fra 2010, 2011, …. 2018 og 2019 til                                      85 kr.

Stavn fra 2020  koster                                                                                                95 kr.

Vi har nogle få stykker Stavn fra 2000 til og med 2009 tilbage til                      65 kr.

Derudover har vi en del Stavn fra 1990-erne til                                                      25 kr.

Historierne er lige aktuelle, da det som regel handler om, hvordan det var i ”gamle dage”.
Se yderligere beskrivelse længere nede på siden.

DVD’er
Svenåge Tommerup har optaget og indtalt mange indslag fra private personer, fra virksomheder og fra foreninger fra 1973-1974 og fra 2011, 2012, 2013 og 2014-2017.
Mogens Lysholt har klippet, lagt lyd på, og været fremstiller.

DVD-erne 1-2   Landsbyliv i 70-erne i Vester Aaby              75 kr. pr. stk.

DVD-erne 3-4   Vester Aaby og omegn fra 2011                  75 kr. pr. stk.

DVD-erne 5-6   Vester Aaby og omegn fra 2012                  75 kr. pr. stk.

DVD-erne 7-8   Vester Aaby og omegn fra 2013                  75 kr. pr. stk.

DVD-erne 9-10 Vester Aaby og omegn fra 2014-2017        75 kr. pr. stk.

DVD  11 Vester Aaby og omegn fra 2018-2020                   75 kr. pr. stk.

DVD-en Ildsjæle Vester Aaby Fritidscenter                           50 kr. pr. stk.

Alle bøger og dvd-er kan købes hos kasserer Gerda Nielsen på Kontakt eller Her


Info
vedrørende Søkilde-bøgerne – hentet fra medlemsblad 3 fra 2002:

Niels Rasmussen Søkilde var en meget alsidig person fra Fleninge ved Korinth, der levede i 1800-tallet, og blandt meget andet udgav lokalhistoriske bøger.

Se biografien på
www.historie.syd-fyn.dk/landbrug/N.Rasmussen-Soekilde.htm

I 2001 kontaktede Brahetrolleborg Folkemindesamling foreningen her og forespurgte, om vi ville samarbejde med dem om at genoptrykke Niels Rasmussen Søkildes bøger her fra området fra 1870-erne.
Han havde skrevet om huse og gårde fra Vester Aaby Sogn, Aastrup og Diernæs sogne, samt Avernakø og Lyø.
Helt fra 1500-tallet og frem til 1870-erne.

Det var en enig bestyrelse, der gerne ville samarbejde.
”De gamle bestyrelsesmedlemmer” og et andet medlem påtog sig at ”oversætte”/ afskrive fra gotiske til latinske bogstaver så korrekt efter originalen, også med de stave eller skrivefejl, som bogen også består af, med korrektur læsning, med frembringelse af billedmateriale og søgning efter støtte fra fonde og lignende i forbindelse med genoptrykningen.
De originale bøger er i 4 dele, og del 1 og 2 kommer som een bog i efteråret i år (2002), og 3. og 4. del som een bog i efteråret 2003.
Flere fra Brahetrolleborg Folkemindesamling arbejder med at samle alt materiale, holde styr på regnskab og med markedsføringen.
Der er tidligere udgivet 3 bøger fra Korinth og Ø. Hæsinge, der er blevet modtaget godt i området.